Uzavřené televizní okruhy (CCTV - Closed Circuit Television) jsou vhodným doplňkem systému EZS. Systém CCTV umožní efektivním způsobem monitorovat střežený prostor a kontrolovat tak i velmi rozsáhlé prostory.

Námi dodávané systémy umožňují triplexní provoz , tj. současné sledování , nahrávání vzdálený přístup (www.geo-vision.cz). Tento záznam slouží k následnému vyhodnocení poplachových situací, ke zpětnému dohledávání dříve zaznamenaných informací apod.

 Komplexnost služeb v oblasti CCTV

 • konzultace , poradenská činnost
 • bezpečnostní posouzení, vyhodnocení rizik
 • komplexní návrh řešení systému CCTV
 • cenový nabídka na základě půdorysu objektu a obhlídky objektu
 • vypracování prováděcího projektu
 • vlastní realizace – dodávka a montáž
 • kamerové zkoušky ,naprogramování a oživení systému
 • zaškolení obsluhy
 • revize - zpracování revizní zprávy
 • servis - smluvní záruční a pozáruční servis
 • provádění pravidelných kontrol systému CCTV

Systém CCTV může být při jednoduchých aplikacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších systémů – integrovaný systém, např. EZS ,EPS, EKV, DS, perimetrie, . Objekt vybavený CCTV může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.) , nebo umožní uživateli vzdálený přístup přes modem, internet , web kameru apod..

Po instalaci, výchozí revizi a zkušebním provozu je systém protokolárně předán uživateli a začíná běžet záruční doba. Pro záruční i pozáruční servis má společnost VATACK vybudovanou síť poboček po celém území ČR a její servisní technici drží 24-hodinovou servisní pohotovost.

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnostních a informačních technologií.