Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, který identifikuje čip nositele a následně rozhoduje a ovládá zábrany vstupu, vjezdu, nebo jiné technologie. Transakce a poplachové události jsou ukládány do paměti.

V současné době nejrozšířenější bezdotyková kontrolou vstupu osob a kontrolou vjezdu vozidel provádí odblokování nebo otevření mechanické či jiné zábrany vstupu nebo vjezdu prostřednictvím elektronického systému a identifikačního klíče (v praxi karta, přívěsek atp.). Čtečka čte kartu na vzdálenost od několika centimetrů až po jeden a půl metru i více. Při delších čtecích vzdálenostech stačí mít kartu kdekoli při sobě. Systém pak dle vloženého programu automaticky rozhoduje, zda umožnit držiteli karty vstup nebo vjezd. Tento princip kontroly v sobě slučuje unikátní kombinaci zabezpečení a pohodlí.

Výhodou integrovaného řešení systému kontroly vstupu (EKV) a evidence docházky je příznivá cena daná společnou řídící jednotkou, kabelovými rozvody, napájecím zdroje a také tím, že docházkový terminál je schopen současně plnit funkci terminálu kontroly vstupu. Jelikož oba systémy pracují s jednou společnou databází karet, je její pořízení a vedení jednodušší, nemůže nastat rozpor mezi údaji v docházce a vstupech a z pohledu ochrany dat je systém bezpečnější, jelikož personalistika – docházka může mít zakázaný přístup k číslům karet.

 

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnostních a informačních technologií.