Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu vniknutí do střeženého prostoru nebo nežádoucí činnosti narušitele . EZS je komplexem technických prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost určitým způsobem signalizovat a předat požadovanou informaci. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, z detektorů a z koncového zařízení , přenos informací.

Z prostorového hlediska se ochrana objektů děli na:

 • obvodovou ochranu
 • plášťovou ochranu
 • prostorovou ochranu
 • předmětovou ochranu
 • kombinace výše uvedených

 

Vlastní realizaci předchází konzultace, zpracování studie komplexního řešení, cenové nabídky, na přání zákazníka zpracování bezpečnostního posouzení – zhotovení dokumentace objektové bezpečnosti , zpracování prováděcího projektu , dodávka a montáž navržených systémů, zpracování revizní zprávy , zaškolení obsluhy a v neposlední řadě převzetí dodaného systému do servisní péče.

Komplexnost služeb v oblasti EZS:

 • konzultace , poradenská činnost
 • bezpečnostní posouzení, vyhodnocení rizik
 • komplexní návrh řešení bezpečnostních systémů
 • cenový nabídka , návrh smlouvy o dílo
 • vypracování prováděcího projektu
 • vlastní realizace – dodávka a montáž
 • naprogramování a oživení systému
 • zaškolení obsluhy
 • revize - zpracování revizní zprávy
 • servis - smluvní záruční a pozáruční servis

Systém EZS může být při jednoduchých aplikacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších systémů – integrovaný systém, např. EPS, EKV, DS, perimetrie, CCTV. Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.).

Dodávka EZS může být na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábranné prostředky, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, závory, detektory kovu apod.

Po instalaci, výchozí revizi a zkušebním provozu je systém protokolárně předán uživateli a začíná běžet záruční doba. Pro záruční i pozáruční servis má společnost VATACK vybudovanou síť poboček po celém území ČR a její servisní technici drží 24-hodinovou servisní pohotovost.

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnostních a informačních technologií.