Hlavním úkolem perimetrických systémů je zachytit možného narušitele ještě před tím než se dostane do střeženého prostoru a poskytnou tak zásahové skupině více času k zadržení narušitele

Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, průmyslové objekty, vojenské základny apod. Cílem perimetrického (obvodového) střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamžiku, kdy ještě nepáchá svou trestnou činnost ve střežených prostorách. Tím, že je narušitel zjištěn už na obvodu střeženého objektu, má zásahová skupina zajištěn větší časový interval, který nutně potřebuje k provedení zásahu.

Všeobecně všechny perimetrické systémy jsou vystaveny působení různých vnějších vlivů, v našich podmínkách zejména rozmarům počasí. Každý výrobce se snaží tyto vlivy potlačit při zpracování získaných signálů ve vyhodnocovacích jednotkách, ale i přesto tyto systémy vykazují nejvyšší počet falešných poplachů a jejich účinnost z uvedených důvodů nemůže být nikdy na 100%. I přes tyto poměrně negativně vypadající fakta lze z dnešních technologií vždy vybrat a sestavit spolehlivě fungující perimetrický systém. Nutností je však pečlivý výběr technologie na základě znalosti daného terénu, typu oplocení, typu zemního podloží, potenciálních zdrojích rušení apod.
V náročných aplikacích by mělo být pravidlem i vybudování dalšího systému pro ověření událostí poplachových událostí perimetru (nejčastěji systémy CCTV).

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnostních a informačních technologií.